Program "Rodzina 500+"

Program „Rodzina 500+”  to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa. Wnioski można składać już od 1 kwietnia 2016 r. Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia.

Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące , licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do  sądu o jego przysposobienie).

Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.  Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców. Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

Aktualne wzory dokumentów i wnioski: TUTAJ

Wszelkie informacje uzyskać można:
- pod nr telefonu 468 642 635
- pod adresem e-mail: gops-swiadczenia@sochaczew.org.pl

metryczka


Wytworzył: Martyna Sałacińska (4 marca 2016)
Opublikował: Daniel Burzykowski (4 marca 2016, 09:34:10)

Ostatnia zmiana: Daniel Burzykowski (11 sierpnia 2017, 12:30:49)
Zmieniono: usunięcie nieaktualnych wniosków

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5090