Klauzula informacyjna odnośnie RODO


Klauzula Informacyjna
według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)


Zgodnie z art. 12, 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej Rozporządzeniem informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sochaczew z siedzibą
w Sochaczewie przy ulicy Warszawskiej 115;
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie  Gminy  Sochaczew jest:
- Bogdan Dobrzyński, nr tel: 46-864-26-30, e-mail obrona-cywilna@sochaczew.org.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań  ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
 
Administrator Danych Osobowych
Gminy Sochaczew

metryczka


Wytworzył: Administrator Danych Osobowych - Mirosław Orliński (25 maja 2018)
Opublikował: Daniel Burzykowski (25 maja 2018, 08:13:19)

Ostatnia zmiana: Daniel Burzykowski (24 lipca 2018, 14:51:22)
Zmieniono: korekta numeru telefonu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1384