Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sochaczew za rok 2017

Treść analizy znajduje się w poniższym załączniku: [...]

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sochaczew za rok 2016

Treść analizy znajduje się w poniższym załączniku: [...]

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sochaczew za rok 2015

Treść analizy znajduje się w poniższym załączniku: [...]

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sochaczew za rok 2014

Treść analizy znajduję się w poniższym załączniku: [...]

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sochaczew za rok 2013

Znajduje się w poniższym załączniku.___________________________________________________ [...]

metryczka