Nabór - Oferty - Wyniki

Nabór - Oferty - Wyniki

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gawłowie

Treść konkursu znajduje się w poniższym załączniku: [...]

Protokół z przeprowadzonego naboru.

Informacja w załącznikach: [...]

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły

WÓJT GMINY SOCHACZEWogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  Wymysłów 17,  96-500 SochaczewI. Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać przewidziane prawem [...]

metryczka