Co zrobić z domowymi odpadami problemowymi? Odpady budowlane, wielkogabaryty, leki, baterie, akumulatory i inne

Link do działu z aktualnymi terminami odbioru odpadów wielkogabarytowych

ODPADY BUDOWLANE I POREMONTOWE - STAN AKTUALNY DO 30.06.2020 r.

W ramach funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mają możliwość skorzystać z maksymalnie 12 big-bagów na rok (1 za każdy miesiąc obowiązywania deklaracji w danym roku) i pozbyć się z nieruchomości odpadów pochodzących z budowy, remontów czy demontażu obiektów budowlanych. Zaliczamy do nich między innymi:

-       odpady z betonu, gruzu;

-       odpady z materiałów ceramicznych;

-       wybrakowane odpady ceramiczne, cegły, kafle, ceramika budowlana;

-       usunięte tynki, okleiny i tapety;

-       materiały konstrukcyjne zawierające gips.

Do big-bagów w ramach deklaracji śmieciowej NIE MOŻNA wrzucać:

- papy, eternitu, azbestu, onduline dachowej i styropianu.

Usługa wywozu odpadów budowlanych odbywa się na podstawie zgłoszenia zapotrzebowania na taki odbiór za pośrednictwem Urzędu Gminy Sochaczew (minimum 14 dni przed rozpoczęciem prac). Usługę realizuje aktualny Wykonawca odbierający odpady komunalne z terenu Gminy. Odbierane są wyłącznie odpady z gospodarstw domowych. Działalność gospodarcza i rolna nie są odbierane.


ODPADY WIELKOGABARYTOWE  I ZUŻYTE OPONY

Odpady komunalne z gospodarstw domowych o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak meble, dywany, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów oraz zużyte opony od samochodów osobowych, motocykli i rowerów podlegają segregacji. Dlatego też, aby ułatwić mieszkańcom Gminy Sochaczew pozbywanie się z terenu nieruchomości tego rodzaju odpadów 2 razy w roku organizowana jest zbiórka tych odpadów. Odbierane są opony od samochodów osobowych, motocykli i rowerów w ilości maksymalnie 8 sztuk z nieruchomości na zbiórkę. Nie będą odbierane odpady z działalności gospodarczej i rolnej (opony od ciężarówek, ciągników, naczep). Harmonogram najbliższej / ostatniej zbiórki znajduje się -> TUTAJ

 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Elektrośmieci, to urządzenia zasilane prądem lub bateriami, z których już nie korzystam, chcemy się ich pozbyć lub zastąpić nowymi. Zaliczamy do nich pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki, telewizory, radia, żelazka i inne podobne sprzęty. Dlatego też, aby ułatwić mieszkańcom Gminy Sochaczew pozbywania się z terenu nieruchomości tego rodzaju odpadów 2 razy w roku organizowana jest zbiórka tych odpadów w formie „wystawek” – w wyznaczonych terminach sprzed nieruchomości.

Ponadto w każdej chwili, także bezpłatnie można się pozbyć z domu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – oddając go, po wcześniejszym kontakcie z wybraną firmą, do dwóch specjalistycznych zakładów działających na terenie miasta Sochaczew:

-  Remondis Sp. z o.o., ul. Żyrardowska 6, 96-500 Sochaczew - tel. 468622042;

-  PPHU ZEBRA, ul. Chemiczna 8, 96-500 Sochaczew (teren dawnego Chemitexu) - tel. 468611519.

Elektro-odpady mniejszych rozmiarów można bezpłatnie oddać do specjalnego pojemnika znajdującego się w Urzędzie Gminy Sochaczew, przy ul. Warszawskiej 115.


PRZETERMINOWANE LEKI

Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Są też szkodliwe dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Leki muszą trafić więc do specjalistycznych pojemników, skąd zabierze je wyspecjalizowana firma i podda odpowiedniemu procesowi utylizacji.

Pojemnik, do którego można bezpłatnie oddać przeterminowane leki znajduje się w Urzędzie Gminy Sochaczew, ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew


ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY

Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Mogą nawet doprowadzić do skażenia wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej. Dlatego też muszą być one poddane utylizacji przeprowadzonej przez wyspecjalizowane firmy.  Miejsca odbioru zużytych baterii/akumulatorów na terenie Gminy Sochaczew:

a) Stacja Paliw Lukoil Polska Sp. z o.o., Andrzejów Duranowski 1B;

b) Market OBI 012, Wójtówka 2A;

c) Stacja Paliw BP, Wójtówka 22;

d) Szkoła Podstawowa w Feliksowie, Feliksów 20;

e) Urząd Gminy Sochaczew, ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew;

f) Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Kątach, Kąty 74B;

g) Zespół Szkół w Wyczółkach, Wyczółki 21A.

metryczka


Wytworzył: Ewelina Zientara (14 lipca 2014)
Opublikował: Daniel Burzykowski (14 lipca 2014, 08:23:17)

Ostatnia zmiana: Daniel Burzykowski (7 listopada 2019, 09:29:17)
Zmieniono: aktualizacja informacji o odpadach budowlanych i wielkogabarytach

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4254