Karty Usług

Ewidencja Ludności 
udostepnienie danych (488kB) pdf
Zameldowanie na pobyt stały (511kB) pdf
wymeldowanie (366kB) pdf
Zameldowanie na pobyt czasowy (434kB) pdf
Zameldowanie cudzoziemca (391kB) pdf

Wybory 
Wpisanie do rejestru wyborców (278kB) pdf

Dowody Osobiste 
Wydanie Dowodu Osobistego (480kB) pdf

Działalność Gospodarcza 
Rejestracja w CEIDG (447kB) pdf
Zezwolenie na sprzedaż alkoholi. (505kB) pdf

Podatki  
Zaświadczenie o podatniku (344kB) pdf
Informacja w sprawie podatku (312kB) pdf
Wniosek w sprawie ulg (373kB) pdf
Zaświadczenie o niezaleganiu (323kB) pdf
Wniosek w sprawie ulg os fizyczne (245kB) pdf

Ochrona Środowiska 
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich (445kB) pdf
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (455kB) pdf
Odbieranie odpadów komunalnych (407kB) pdf

Gospodarka Nieruchomościami Inwestycje
Podział nieruchomości (613kB) pdf
Rozgraniczenie nieruchomości (506kB) pdf
Dodatek mieszkaniowy (907kB) pdf

Inwestycje
Zjazd z drogi (352kB) pdf
Nadanie nr nieruchomości (284kB) pdf
Urządzenia infrastruktury tech w pasie drogowym (383kB) pdf
Zajęcie pasa drogowego roboty budowalne (484kB) pdf

Planowanie Przestrzenne 
Wniosek o sporządzenie studium (323kB) pdf
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu studium (352kB) pdf
wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego.pdf (347kB) pdf
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu.pdf (363kB) pdf
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy.pdf (455kB) pdf
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji (361kB) pdf
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. (252kB) pdf

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Udzielenie Pomocy (390kB) pdf

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 
Pomoc de minimis (324kB) pdf
Pomoc socjalna - stypendia (309kB) pdf

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Przyłącze (134kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Łukasz Zieliński (6 grudnia 2013)
Opublikował: Łukasz Zielliński (6 grudnia 2013, 08:02:18)

Ostatnia zmiana: Łukasz Zielliński (8 stycznia 2014, 09:45:10)
Zmieniono: dodanie kart part6

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4486