Źródła prawa dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sochaczew

Ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity)

Dz.U.2012.391 j.t. - Dz. U. 2016, poz 250 - t.j. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (161kB) pdf

Uchwała Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2013-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023Uchwały Rady Gminy Sochaczew w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sochaczew.

Uchwała Nr XXXIV/144/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/130/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sochaczew

Uchwała Nr XXXI/140/2016 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXXI/133/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej

Uchwała Nr XXXI/132/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXI/131/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela n

Uchwała Nr XXXI/130/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Sochaczew

Uchwała Nr XIII/58/2015 z dnia z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XII/54/2015 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr LV/279/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/255/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 lutego 2014r w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Sochaczew 'Karty Seniora'

Uchwała Nr LV/278/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/254/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 lutego 2014r w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Sochaczew 'Karty Dużej Rodziny'

Uchwała Nr LII/267/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości (1656kB) pdf

Uchwała Nr XLIX/255/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Sochaczew 'Karty Seniora'

Uchwała Nr XLIX/254/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Sochaczew 'Karty Dużej Rodziny'

Uchwała Nr XL/186/2013 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (2989kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/179/2013 z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3191kB) pdf + Uchwała Nr XXXVIII/179/2013 - załącznik (99kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/171/2013 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sochaczew

Uchwała Nr XXXIII/154/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sochaczew (4096kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/153/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów... (1024kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/146/2013 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1018kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/145/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie metody wyboru ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (512kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Daniel Burzykowski (25 listopada 2013)
Opublikował: Daniel Burzykowski (25 listopada 2013, 09:05:00)

Ostatnia zmiana: Daniel Burzykowski (22 lutego 2017, 10:39:01)
Zmieniono: aktualizacja źródeł prawa i opisów załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3240