Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sochaczew

Informacja o przeprowadzeniu z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sochaczew zostało zawarta jest w Zarządzeniu [...]

Konsultacje społeczne w sprawie podziału sołectwa Janaszówek na dwa odrębne: Janaszówek i Wyjazd

Treść zarządzenia i obwieszczeń znajduje się w poniższych załącznikach: [...]

Sprawozdanie - Konsultacje Społeczne 2015

Sprawozdanie z Konsultacji Społecznych 2015 [...]

Konsultacje Społeczne 2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew z dnia 14 listopada 2014r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.pełny tekst obwieszczenia [...]

metryczka