Informacje

Informacje

Apel - Nie spalajmy niewłaściwych odpadów w piecach domowych

Cały dokument - SZANOWNI  MIESZKAŃCY GMINY  SOCHACZEW  !!!   Wójt Gminy Sochaczew zwraca się do wszystkich mieszkańców z apelem i gorącą prośbą o przestrzeganie zasad dobrego sąsiedztwa, które dotyczy [...]

Podmioty i miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych na podstawie Uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego

I. Miejsca zagospodarowania odpadów na podstawie Uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego:   1. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów zmieszanych – MBP: a) Instalacje regionalne do przetwarzania [...]

Deklaracja "śmieciowa" oraz podstawowe informacje

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą  od 1 lipca 2013 roku obowiązywać będą nowe zasady zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych oraz [...]

metryczka