Plany zagospodarowania przestrzennego

Plany zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr L/211/2002 w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zbiór 37 planów

Treść uchwały wraz z załącznikami znajduje się w poniższym linku: [...]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Altanka

Treść uchwały znajduje się w poniższych załącznikach: [...]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Feliksów

Treść uchwały znajduje się w poniższych załącznikach: [...]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Żuków

Treść uchwały znajduje się w poniższych załącznikach: [...]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Lubiejew

Treść uchwały znajduje się w poniższych załącznikach: [...]

metryczka