Uchwała nr XXXI/130/2016Rady Gminy Sochaczewz dnia 29 czerwca 2016w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy SochaczewNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, uchwala się, regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sochaczew o następującej treści

Uchwała nr XXXI/130/2016
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 29 czerwca 2016


w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sochaczew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, uchwala się, regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sochaczew o następującej treści


Treść uchwały znajduje się w poniższym załączniku:

Uchwała Nr XXXI/130/2016 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sochaczew (325kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Burzykowski (14 grudnia 2016, 11:51:00)

Ostatnia zmiana: Daniel Burzykowski (14 grudnia 2016, 12:20:54)
Zmieniono: korekta załącznika / dodany podpis Przewodniczącego Rady Gminy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 858