Uchwała nr XII/54/2015Rady Gminy Sochaczewz dnia 24 czerwca 2015w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłatyart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6j ust. 1 pkt. 1, art. 6k ust. 1 pkt. 1, ust. 2 , ust. 2 a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm.)

Uchwała nr XII/54/2015
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 24 czerwca 2015


w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6j ust. 1 pkt. 1, art. 6k ust. 1 pkt. 1, ust. 2 , ust. 2 a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm.)


Treść uchwały znajduje się w załączniku poniżej: 
Uchwała Nr XII/54/2015 (787kB) pdf

metryczka


Opublikował: Adrian Tyde (11 września 2015, 14:58:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 609