Uchwała nr XIII/58/2015Rady Gminy Sochaczewz dnia 15 lipca 2015w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłatyna podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz 594 z późń. zm.), art. 6j ust. 1 pkt 1, art 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późń. zm.)

Uchwała nr XIII/58/2015
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 15 lipca 2015


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz 594 z późń. zm.), art. 6j ust. 1 pkt 1, art 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późń. zm.)


Treść Uchwały znajduje się w poniższym załączniku:

Uchwała Nr XIII/58/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (1202kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Burzykowski (19 sierpnia 2015, 12:08:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 716